EUROPILIER

Legislatíva

Prehľad vybraných zákonov a právnych noriem súvisiacich s vykonávaním realitnej činnosti  a týkajúcich sa nehnuteľností a nakladania s nimi

Upozornenie:

V prípade záujmu o konsolidované znenie nižšie uvedených zákonov a právnych noriem budete po označení Vami vybranej normy presmerovaný na jej aktuálne znenie uverejnené na internetovej stránke www.zakonypreludi.sk .

Informácie uverejnené v tejto časti našej internetovej stránky sú určené len pre nekomerčné účely a nižšie uvedený prehľad vybraných zákonov a právnych noriem a rovnako odkazy na znenie týchto noriem, uverejnených na internetovej stránke www.zakonypreludi.sk , slúžia len na informatívne účely. Máme za to, že za autentické a záväzné možno považovať len ich slovenské znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR.